wtorek, 28 majaNews That Matters
Shadow

Sposoby zabezpieczenia niestabilnego podłoża

Kiedy mamy do czynienia z niestabilnym podłożem, na którym odbywa się ruch samochodowy trzeba go dodatkowo zabezpieczyć. Jeśli nie ma środków na wybudowanie drogi asfaltowej można zdecydować się na połączenie warstwy stabilizującej, czyli geosiatki z warstwą żwiru. Zapewnia to możliwość użytkowania tymczasowej drogi nawet przez cięższe samochody, gdyż jest to materiał odporny na rozciąganie i odkształcenia. Zatem jak można zabezpieczyć niestabilne podłoże?

Zastosowanie zbrojenia na niestabilne podłoże

Osuwiska bywają bardzo niebezpieczne, zwłaszcza jeśli znajdują się blisko zabudowań. Można je zabezpieczyć na różne sposoby. Jednym z nich jest zbrojenie metalowymi prętami i drewnianymi kotwami. Takie sposoby stosuje się przy budowie tuneli i okazują się bardzo skuteczne. W taki sposób można również zabezpieczać skarpy i osuwiska. Zwłaszcza na terenach aktywnych sejsmicznie z powodu wstrząsów, wywołanych działalnością kopalń, takie zabezpieczenia nasypów okazują się bardzo przydatne.

Zabezpieczenie nasypów kolejowych

Kolejnym miejscem, które należy odpowiednio zabezpieczyć są nasypy kolejowe. Tu podłoże musi być bardzo dobrze utwardzone, gdyż naruszenie konstrukcji takiego nasypu może być bardzo niebezpieczne. Dlatego po ulewnych deszczach, które długo się utrzymują konieczne jest zwykle zabezpieczenie ich na nowo, aby poprawić jego stabilność. Do tego celu często stosuje się kruszywo i tzw. gabiony, znajdujące się pomiędzy stalowym ocynkowanym drutem, który zabezpiecza całą konstrukcję. To dość powszechnie stosowane zabezpieczenie, zwłaszcza nasypów kolejowych. Należy nadmienić, że takie zabezpieczenie jest stosowane jeszcze z jednego istotnego powodu, a mianowicie dlatego, że pozwala ograniczyć znacznie hałas. Dzięki temu zapewnia się nie tylko ochronę przed osunięciem się ziemi, ale również przed nadmiernym hałasem związanym z ruchem kolejowym, co doceniają osoby mieszkające w pobliżu.

Zabezpieczenia murem kamiennym lub żelbetowym

Innymi rodzajami zabezpieczeń szczególnie skarp, np. przy wysypiskach śmieci, są mury kamienne i żelbetowe. Takie stabilne konstrukcje dają dużą gwarancję wytrzymałości na napór naruszonego podłoża wskutek działalności przedsiębiorstw czy też czynników naturalnych. Takie zabezpieczenia mają jednak swoje wady, gdyż w przeciwieństwie do gabionów nie dają możliwości na obsadzenie roślinnością i zwiększenie estetyki takiej ochrony. Ponadto nie są również tak skuteczne w tłumieniu hałasu.

Geosiatka – rozwiązanie, które pozwoli na wszechstronną ochronę przed osunięciem się ziemi

Jednymi z bardziej wszechstronnych zabezpieczeń jeśli chodzi o niestabilne podłoża są geosiatki. Można je bowiem stosować zarówno na nasypach i skarpach, jak i jako podkład pod budowę dróg czy parkingów. Dlatego są bardzo chętnie wybierane jako rozwiązanie prewencyjne. Położenie warstwy geosiatki pod warstwą gruntu zapewnia stabilizację i zwiększenie wytrzymałości na nacisk. Jeśli chodzi o skarpy to geosiatki można również obsiewać roślinnością, stąd używane są również w miejscach, gdzie tworzy się zielone ściany akustyczne. Geokrata pozwala na swobodną cyrkulację powietrza i rozwój roślinności. W przypadku dróg tymczasowych stosowana może być wersja dwukierunkowa geosiatki. Solidny materiał polipropylenowy, w którym siatka jest wytłaczana jest odporny na zmienne siły rozciągające. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko kolein i pęknięć przy budowie dróg. Stąd takie rozwiązanie jest idealne w miejscach, gdzie niestabilny grunt musi być dodatkowo wzmocniony. Solidne geosiatki stosowane są nawet podczas budowy pasów startowych na lotniskach. Choćby to świadczy o tym, jak bardzo są wytrzmałe, gdyż w takim miejscu poza najlepszą mieszanką betonową, konieczne jest odpowiednie przygotowanie podłoża pod płytę, a to zapewniają geosiatki.

Można zauważyć, że geosiatki mają najwięcej zastosowań jeśli chodzi o niestabilne podłoża. Nadają się przede wszystkim do zabezpieczenia każdego ukształtowania terenu. Dzięki nim można rekultywować tereny poprzemysłowe, takie jak składowiska odpadów, a także hałdy. Doskonałe właściwości wytrzymałościowe i odporność na warunki atmosferyczne stawiają je wśród najlepszych rozwiązań stabilizacji gruntu.

Przeczytaj także